Naša poslovna filozofija

Poslovna filozofija kompanije Lentismed je vrlo jednostavna, a zasniva se na konceptu „unapredimo život” uz pomoć razvoja medicinskih pomagala i usluga kao odgovor na izazove sa kojima se suočavaju naši klijenti. Verujemo da i za najzahtevniji problem postoji način za njegovo rešavanje ili ublažavanje njegovih posledica. Takva su i rešenja koja pružamo;  jednostavna i unapređuju kvalitet našeg života. Ovim principom se rukovodimo kako bi nam uspelo da stvorimo reputaciju izvrsnosti. On umnogome definiše način na koji tretiramo naše zaposlene, klijente i poslovne partnere, a predstavlja i polazišnu tačku za sve naše buduće poduhvate.

Misija

Svojim delovanjem inspirisati i podsticati na aktivan životni stil i unaprediti živote mnogih ljudi.

Mi u kompaniji Lentismed predstavljamo zajednica kolega koji blisko sarađuju i žive po principima koje dele – aktivno se trudimo danas kako bismo ostvarili bolje sutra za naše korisnike i širu zajednicu. To nas samoostvaruje i unapređuje i naše živote. Verujemo kako svojim primerom možemo podsetiti i podstaknuti mnoge na aktivan životni stil koji karakteriše mentalna, fizička aktivnost i aktivnost orijentisana prema bližoj zajednici koja se stvara svakim našim delovanjem. Naš izbor je neprekidno učenje, slušanje i razumevanje kako bismo osigurali najbolja urinarna rešenja.

Vizija

Biti 1. izbor korisnika u očuvanju zdravlja uz pružanje rešenja oblikovanih prema njihovim potrebama.

Želimo svim našim budućim korisnicima obezbediti prednosti koje trenutno koriste naši postojeći korisnici. Želimo biti 1. izbor kao partner u očuvanju zdravlja svima koji imaju potrebu za bezbednim, jednostavnim i diskretnim urinarnim rešenjem koje podržava njihov aktivan životni stil. Upornim zalaganjem i predanošću želimo pokazati da je moguće ostvariti ciljeve i da je aktivan način života (mentalni, fizički – u okvirima mogućeg, kao i socijalni) ono što najviše ispunjava i podiže kvalitet življenja. Podržavamo svakog u njegovim aktivnostima koje sprovodi u skladu sa svojim mogućnostima i uz pomoć kojih se ostvaruje.

Temelj našeg uspeha je u aktivnom slušanju, prepoznavanju potreba i delovanju, čime unapređujemo život naših korisnika uz pružanje jednostavnije svakodnevnice osobama s vrlo ličnim i intimnim medicinskim potrebama.

Vrednosti

  1. Slušanje i razumevanje je ono što nas predstavlja u odnosu na naš rad i krajnji rezultat, a naši korisnici prepoznaju da je ova vrednost ugrađena u naša rešenja. To je obično ,ono nešto’ kao odraz kvaliteta koji čini primetnu razliku jer korisnika i njegove potrebe postavljamo u centar naše pažnje.
  2. Integritet i poverenje najbolje mogu potvrditi naši verni korisnici i poslovni partneri kroz odnose poverenja, verodostojnosti, doslednosti poslovanja i kvaliteta.
  3. Strast za unapređenjem je težnja za postizanjem izvrsnosti jer verujemo da neprestanim unapređenjem, učenjem i pogledom ka napred možemo učiniti značajna pomake u životima naših korisnika, kao i u svojim životima.
  4. Odgovornost prema našim korisnicima, poslovnim partnerima, zaposlenima i široj društvenoj zajednici je naš doprinos sveukupnom delovanju kompanije.