Urinarna inkotinencija

Urinarna inkontinencija kao posledica povrede kičmene moždine bilo kog nivoa uglavnom utiče na kontrolu mokraćne bešike. Nervi u donjem delu kičme kontrolišu rad unutrašnjih organa, uključujući i bešiku. Kao rezultat povrede, nervi gube vezu sa mozgom i više ne primaju njegove poruke, kao ni mišići bešike.

Mozak kao centralni sistem više nema kontrolu nad bešikom, pa se u tom slučaju javlja stanje urinarne inkontinencije koje je poznato pod nazivom neurogena bešika.

Neurogena bešika može da nastane usled bolesti, urođenog deformiteta mozga, povrede kičme ili spina bifide.

Urinarna inkotinencija
Urinarna inkotinencija

Iako u slučaju neurogene bešike nije moguće održati kontrolu mokraćne bešike kao pre povrede, postoje brojna dostupna pomagala i tehnike pomoću kojih se neurogena bešika drži pod kontrolom i obavlja potrebna svakodnevna rutina mokrenja.

Postoje dva tipa poremećaja neurogene bešike koji ometaju normalnu funkciju mokrenja:

  1. kad je bešika premalo aktivna, pa se ne može stezati (kontrahovati),  potpuno isprazniti
  2. kada je bešika preterano aktivna (spastična), pa se često i nepredvidljivo prazni nekontrolisanim nervnim refleksima (grčevima) tipičnim za povredu kičme

Spastična bešika u periodu šoka (nakon povrede), koji može da potraje i do nekoliko meseci, gubi elastičnost, pa iz nje neprestano ističe mala količina urina zbog stalne prepunjenosti. Nakon toga sledi preterano aktivna faza kada se bešika puni i prazni nekontrolisano, refleksno. Na ovaj način bubrezi se ne prazne ravnomerno ili potpuno, što je opasno za njihov normalan rad, pa je to stanje neophodno rešavati kateterizacijom.

Često postavljana pitanja i odgovori

Kako povreda kičme utiče na moju bešiku?

Povreda kičme menja način na koji mišići bešike obavljaju svoju funkciju i ometa poruke koje bi trebalo da komuniciraju između mozga i bešike. Kada je kičmena moždina povređena, onemogućeni su uslovi za normalno uriniranje putem opuštanja i kontrakcije (stiskanja) sfinktera.

Pored ovog poremećaja, gubi se i osećaj za punu bešiku. Zavisno od stepena povrede i individualnog stanja, bešika se može i prebrzo prazniti, ili nedovoljno često.