Posledice povrede kičmene moždine

Povreda kičmene moždine ima mnoge ozbiljne posledice, a rehabilitacija predstavlja zahtevan postupak. Uopšteno govoreći, krajnje posledice povrede kičmene moždine pre svega su fizičke, a zatim i emocionalne, psihološke i društveno-ekonomske.

Fizičke posledice povrede su one najneposrednije s kojima se povređena osoba susreće i suočava i zbog toga ih je važno poznavati kako bi proces rehabilitacije bio što uspešniji.

S obzirom da je broj novih informacija s kojima se povređena osoba susreće veliki, ovde su prikupljene na jednom mestu kako bi se olakšalo njihovo razumevanje i pretraživanje.

Image

Ispod su navedene i objašnjene brojne krajnje posledice koje slede iz povrede kičmene moždine. U uvodu je takođe prikazana uopštena podela povrede kičme i razjašnjena razlika između potpune i nepotpune povrede.

Naslovi u kojima se objašnjavaju krajnje posledice su plave boje i „klikom“ na njih otvara se ceo tekst povezan sa pojedinačnim krajnjim posledicama.

Možete ih čitati po redu, ili redosledom koji odgovara Vašim interesovanjima.

Koje su razlike između potpune i nepotpune povrede kičmene moždine?

Kičmena moždina (lat. medulla spinalis) je deo centralnog nervnog sistema i smeštena je u kanalu kičme. Osnovna funkcija moždine je da prenosi informacije između mozga i ostalih delova tela. U slučaju povrede ova funkcija „komunikacije“ se gubi delimično ili u potpunosti.

Moguće su potpune i nepotpune povrede kičmene moždine.

Kao što je očigledno iz samog naziva, u slučaju nepotpune povrede moždina je povređena, ali delimično, pa je moguć određen nivo osećaja / pokretna ispod mesta povrede. Težina povrede određuje u kojoj meri su funkcije izgubljene.

S druge strane, u slučaju potpune povrede moždine ne postoji nikakav nivo osećaja ili pokreta ispod mesta povrede.

Što je povreda više u kičmenom stubu, to će veći deo tela biti delimično ili u potpunosti disfunkcionalan. Zavisno od uzroka, povrede se još nazivaju traumatskim (npr. nastale usled automobilske nesreće) ili netraumatskim (npr. ako je uzrok spina bifida).

Važnost celovitog pristupa rehabilitaciji

Povreda kičmene moždine ima značajan uticaj na praktično sve aspekte života povređene osobe. Osim neposrednih fizičkih, javljaju se i emocionalne, psihološke i društvene krajnje posledice. Zbog toga se rehabilitaciji mora pristupiti celovito i multidisciplinarno. Drugim rečima, povređenoj osobi treba pristupiti ne samo kao povređenoj, već i kao celovitoj osobi sa njenom kulturno-društvenom, emotivnom i intimnom dimenzijom.

U procesu rehabilitacije tako učestvuju fizijatri, fizioterapeuti, medicinske sestre, psiholozi, a prema potrebi i drugi lekari specijalisti i socijalni radnici. Osim toga, vrlo je važna i edukacija povređene osobe, kao i članova njene porodice i prijatelja, a sve u cilju ostvarivanja kvaliteta života povređene osobe i njene uspešne društvene integracije.

 

Image