LentisCath kateteri objavljeni u kliničkoj studiji

lentiscath_man1

Ugledni tim lekara specijalizovanih u oblasti urologije objavio je recenziju o karakteristikama katetera i uticaju na ishode kateterizacije i zadovoljstvo pacijenata. U studiji se razmatraju iskustva u radu sa našim LentisCath hidrofilnim urinarnim kateterima.

Studija je objavljena u ECronicon-u, koji okuplja naučne publikacije iz raznih oblasti za stručnjake koji međusobno grade mrežu razmene znanja putem ove platforme.

Tema studije u slobodnom prevodu glasi: Uticaj karakteristika katetera na komplikacije povezane sa čistom intermitentnom kateterizacijom: Pregled literature i naša iskustva.

Naučni tim predvodi vrhunski stručnjak svetskog glasa u operacijama promene pola, prof. dr Miroslav Đorđević, inače dečiji hirurg, urolog i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Cilj studije je bio da se uz obimno istraživanje literature istraži uticaj određenih karakteristika katetera na komplikacije kateterizacije, kao i na zadovoljstvo pacijenata novim hidrofilnim kateterima LentisCath™, Lentismed, Hrvatska.

Dublje poznavanje uticaja katetera na uretru, urinarni trakt i na zadovoljstvo pacijenata je neophodno kako bi se obezbedili dobri rezultati čiste intermitentne kateterizacije i unapredio kvalitet života pacijenata.

U studiji možete saznati više o tome kako kateterizacija (iako je zlatni standard u metodi pražnjenja bešike) može izazvati određene komplikacije, kao što su infekcije urinarnog trakta, povrede uretre, 'lažne prolaze' i ostale.


Naglasak studije je stavljen na uticaj različitih karakteristika katetera povezanih sa rezultatima istraživanja, koji govore o tome kako karakteristike mogu uticati na ishod kateterizacije. Sledi nekoliko saznanja iz studije o kateteru LentisCath i kako su ga ocenili prof. dr Đorđević i njegov tim.

LentisCath kateter je izrađen od termoplastičnog poliuretana koji je mekši u poređenju sa PVC kateterom. Upravo ta karakteristika omogućava lakše rukovanje i umetanje katetera, što je istraživački tim povezao sa smanjenom incidencom infekcija urinarnog trakta i uretralnih trauma.
Otpor i povećano trenje takođe nisu zabeleženi čak ni prilikom produženih kateterizacija.

Druga važna karakteristika LentisCath katetera se odnosi na smanjenje broja koraka u postupku kateterizacije, jer je katater odmah spreman za upotrebu. Prisustvo navedene karakteristike povoljno utiče na bezbednost, jer se njome smanjuje mogućnost kontaminacije katetera bakterijama, tj. posledično se smanjuje mogućnost infekcija urinarnog trakta.

Još jedna karakteristika koja povoljno utiče na bezbednost, naročito u slučaju kataterizacije dece, jeste zaštitna vođica integrisana na cevčicu katetera, koja takođe štiti kateter od kontaminacije. Sve navedeno je prema navodima iz studije dovelo do povećanog zadovoljstva pacijenata prilikom kateterizacije. Lekarski i istraživački tim je bio zadovoljan kliničkim pokazateljima uspešnosti, kao što su izostanak znakova povreda uretre i vrlo nizak nivo iritacija uretre i bešike, kao i nizak nivo učestalosti pojavljivanja infekcija urinarnog trakta.

Studija je istakla i zadovoljstvo pacijenata aspektom pakovanja i dizajna. Naime, pakovanje izrađeno od aluminijuma je vrlo praktično i izdržljivo, kao i biorazgradivo. Aspekt dizajna je posebno važan za pacijente, odnosno korisnike, nakon povratka iz bolničkog sistema. Pomoću dizajna sačuvana je diskrecija i korisniku je na taj način olakšano uklapanje u razne društvene situacije.

Izvorni članak možete pročitati ovde na linku ECNH-03-00176.pdf (ecronicon.com)

Sažetak

Rezultat naše orijentacije prema ulaganju u znanje i njegovom ugrađivanju u naše proizvode bio je isticanje naše nove serije katetera LentisCath, koji su izuzetnom funkcionalnošću i dizajnom pridobili naklonost korisnika, ali i privukli pažnju i dobili odlične ocene stručne javnosti.

Prilikom razvoja i proizvodnje naših proizvoda uvek se rukovodimo principom da odgovorimo na potrebe korisnika. Stoga su naši sertifikovani proizvodi, odnosno kateteri:

  • izrađeni od visokokvalitetnih materijala;
  • izrazito funkcionalni u smislu bezbednosti upotrebe i lakšeg rukovanja;
  • kvalitetnog nepropusnog pakovanja i diskretnog dizajna.
Osvojili smo prestižnu Red Dot Award nagradu za di...
Kako hladnoća utiče na osobe sa invaliditetom