Kateterizacija

Važnost intermitentne kateterizacije za rešavanje kliničkih problema povezanih sa mehaničkim i funkcionalnim pražnjenjem bešike je neosporna. Istovremeno, ona predstavlja tehniku koja smanjuje rizik od po život opasnog pogoršanja gornjih mokraćnih kanala i urosepse kod pacijenata sa problemima sa kičmenom moždinom.

U članku saznajte kako povremena kateterizacija može pomoći u poboljšanju kvaliteta života i značajno umanjiti mogućnost komplikacija i razvoja infekcija mokraćnih kanala koje svojim razvojem mogu biti opasne po život.

Važnost intermitentne kateterizacije za rešavanje kliničkih problema povezanih sa mehaničkim i funkcionalnim pražnjenjem bešike je neosporna. Istovremeno, ona predstavlja tehniku koja smanjuje rizik od po život opasnog pogoršanja gornjih mokraćnih kanala i urosepse kod pacijenata sa problemima sa kičmenom moždinom.

Tip pacijenata koji koriste povremenu kateterizaciju varira od onih koji pate od povreda i bolesti kičmene moždine, do muškaraca koji pate od benigne hiperplazije prostate. Čista intermitentna kateterizacija (ČIK) predstavljena je sedamdesetih godina prošlog veka kao zamena za rigoroznu aseptičku tehniku. Takav stav omogućio je drugačiji pristup problemima koji se povezuju sa kontinencijom i disurijom, a u kliničkoj praksi pokazalo se da je to izuzetna tehnika za maksimalno smanjenje urinarnih komplikacija kod pacijenata.

Urinarna inkotinencija

Ključ uspešnosti čiste intermitentne kateterizacije je smanjena učestalost infekcija urinarnog trakta (IUT). Čitav niz kratkoročnih istraživanja izveštava o dobrom kliničkom ishodu i zadovoljstvu pacijenata primenom nove procedure. Kateterizacijom je olakšana i poboljšana dilatacija kanalnog sistema bubrega, kao i status gornjih mokraćnih puteva. Međutim, s obzirom na moguću potrebu za dugoročnom, pa čak i doživotnom kateterizacijom, posebno su važni rezultati dugoročnog istraživanja. Ovakva istraživanja nisu važna samo da bi se njima dokazala efikasnost redovne kateterizacije, već i da bi se procenila sva pitanja u vezi sa komplikacijama koje su rezultat dugotrajne upotrebe. Glavni problemi koji su povezani sa dugotrajnom upotrebom obuhvataju kliničke simptome kao što su komplikacije, povrede i infekcije urinarnog trakta.

Zbog njene izuzetne važnosti, podstičemo vas da proširite svoje znanje o kateterizaciji, pratite najnovije trendove i uz savet lekara odaberete za sebe najbolje postupke i urinarne katetere radi sprečavanja komplikacija i da na taj način imate koristi od dugoročne upotrebe čiste intermitentne kateterizacije.

Učestala pitanja

Što se danas smatra "Zlatnim standardom" kateterizacije?

Čista intermitentna kataterizacija (ČIK) predstavlja metodu „zlatnog standarda“ za pražnjenje mjehura kod pacijenata s problemima neurogenih disfunkcija bešike. Korištenjem PVC hidrofilnih katetera bez ftalata postupak je siguran i učinkovit te rezultira poboljšanim statusom bubrega i gornjeg urinarnog trakta. Uz kliničku korist povećava se i kvaliteta pacijentova života većom neovisnošću i sigurnošću koju nudi samokataterizacija.