Prezentacije u Beogradu i Smederevu

IMG-20191029--b_20191108-150124_1

Prezentacije u Beogradu i Somboru 

Kako je osnovni fokus svih naših aktivnosti poboljšanje života naših korisnika, nastojimo ovo podržati prvenstveno kroz kvalitetno rešenje za samokateterizaciju i kroz obrazovanje korisnika. Prošlu sedmicu smo završili sa treninzima u dva grada. Beograd je bio prvi na redu gde smo imali prezentaciju u Domu za odrasla lica sa invaliditetom u Zemunu. U organizaciju je učestvovalo i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, UPIK Kiprus. Druga prezentacija održana je u Smederevu, u organizaciji Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Srbije i Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara, Smederevo. 

Pozitivne reakcije na naše katetere i brojna pitanja učesnika predstavljaju nam veliko zadovoljstvo i nagradu za trud i znanje koje smo uložili u rješenje. Takođe želimo da približimo korisne informacije i edukaciju našim sadašnjim i budućim korisnicima i nastojimo da kroz prezentacije i naše materijale podignemo svest o važnosti  kateterizacije. Učesnicima smo takođe pokazali u video snimkama kako da najbolje iskoriste naše katetere, o čemu možete više saznati na linku  https://www.lentismed.rs/proizvodi/urinarni-kateteri/lentiscath-plus-hidrofilni-kateter-sa-sterilnom-vodom

Lentismed na najznačajnijem svetskom medicinskom s...
Lentismed na EAU 2019 kongresu u Barseloni