Kako odabrati aktivna invalidska kolica

lentismed_odabir_invalidskih_kolica

Pošto su korisnici invalidskih kolica u velikoj meri vezani za njih, odnosno njihova mobilnost i samostalnost zavise isključivo od invalidskih kolica, može se reći da je prilagodljivost invalidskih kolica individualnom korisniku i njegovim potrebama izuzetno bitna.

Mnoga invalidska kolica koja su dizajnirana za spoljašnju upotrebu nisu prikladna za upotrebu u zatvorenom, zbog niza razloga:

 • gume i točkovi su dizajnirani za grube površine, a ne glatke
 • invalidska kolica su preglomazna i prevelika da bi prošla kroz standardna vrata
 • ne možete jednostavno napraviti transfer sa kolica na sedišne površine u vašem domu zbog neprilagođene visine sedišta


Za početak, utvrdimo razliku između raznih vrsta kolica; postoje manuelna i elektromotorna invalidska kolica. Manuelna kolica su mehanička i delimo ih na sklopiva i ona sa čvrstim okvirom.

Za korišćenje manuelnih kolica morate imati i dovoljno snage u rukama i biti u mogućnosti da koliko-toliko kontrolišete gornji deo tela. Ova kolica zovemo još i aktivna ili standardna kolica.

Kada su modeli u pitanju, postoje 2 osnovna tipa manualnih invalidskih kolica:

Sklopiva invalidska kolica – Sva imaju sličan mehanizam sklapanja – preklopnu mehaniku papučica za noge prema gore i povlačenjem presvlake sedišta prema gore ona postaju uska. Sve mere, tj. širina i dubina sedišnog dela, kao i visina leđnog naslona mogu se individualno uskladiti prilikom izbora kolica. Isto tako, može se prilagoditi nagib sedišta i „mogućnost prevrtanja" prema jačini invaliditeta ili znanju upravljanja od strane korisnika. Ova kolica su najprikladnija kao dnevna kolica. Sklopiva kolica za sportske aktivnosti se ne preporučuju, jer se zbog ograničene podesivosti ne mogu dovoljno prilagoditi. Osim toga, zbog mnogih pokretnih delova koji omogućavaju sklapanje, nedovoljno su stabilna za neke sportske aktivnosti, kao npr. za košarku.

Sklopiva invalidska kolica savetuju se osobama koje:

 • nisu toliko samostalne
 • nemaju veliku snagu u gornjem delu tela
 • deca ili starije osobe


Invalidska kolica sa čvrstim okvirom – Prednost ovih vrsta invalidskih kolica je da imaju manje pokretnih delova, što znači da su u principu jača i traju duže od sklopivih invalidskih kolica. Invalidska kolica sa čvrstim okvirom, odnosno nesklopiva invalidska kolica, dizajnirana su tako da prate oblik tela korisnika, dok je dizajn kod sklopivih kolica usmeren na to da se mogu sklopiti.

Nesklopiva invalidska kolica savetuju se osobama koje:

 • imaju snagu u gornjem delu tela
 • žele biti nezavisne
 • mlade su i aktivne
 • vide svoja kolica kao deo sebe, odnosno deo svog tela


Elektromotorna invalidska kolica su idealna za aktivne korisnike i pružaju im mogućnost udobne vožnje.

Koje mogućnosti podešavanja imaju dobra kolica?

 • Nagib sedišta je visinska razlika između prednjeg i zadnjeg dela sedišta (pravilo: što je viši nivo povrede, to mora biti veći nagib sedišta prema nazad).
 • Podešavanje naslona: niti jedna leđa nisu ravna, nego imaju anatomski oblik. Naslon mora biti udoban za leđa.
 • Postizanje željenog ugla između leđnog naslona i sedišta obično je moguće samo kod krutih kolica. Sve u svemu, nije potrebno preteravati – kolica ne treba da postanu ležaljka, ali isto tako naslon se ne sme gurati prema napred.


Gde su točkovi? Ako su točkovi više postavljeni prema napred, kolica se lakše voze i pokretnija su, ali i sklonija prevrtanju unazad. Kao rešenje ovog problema nude se zaštitni točkići protiv prevrtanja kao dodatna oprema.
Ugao položaja pedale. Kolena ne smeju biti isturena, a stopala moraju biti u neutralnom položaju.

Ako postoje nasloni za ruke, trebalo bi da budu pokretni po visini. Lakat se mora udobno oslanjati i biti poduprt.

I za kraj, pre konačnog izbora važno je da sebi postavite ova pitanja:

 • Gde ću najviše koristiti kolica?
 • Da li ću samo povremeno koristiti svoju invalidska kolica?
 • Za koje svakodnevne aktivnosti je najvažnije da im se vratim?
 • Kako ću svojim kolicima doći od jednog mesta do drugog?
 • Koliko sati dnevno ću provoditi u kolicima?
 • Kako ću se prebaciti sa invalidskih kolica na druge površine (krevet), odnosno obaviti transfer?
 • Ako mi je potrebna pomoć sa mojim invalidskim kolicima, hoću li je imati kada mi bude potrebna?
 • Kako ću voziti invalidska kolica po komšiluku ili dvorištu? Koje vrste površina ona mogu podneti?
Uloga robotske neurorehabilitacije u tretiranju po...

Možda bi vas zanimalo